Balkongtyper

Olika balkongtyper skadas på grund av olika anledningar. En gemensam nämnare är däremot att balkongens betong har skadats.

Riktlinjer

För att arbetet ska utföras på rätt sätt bör man följa ett antal riktlinjer för att undvika onödiga omtagningar och för att få hög kvalité.

Skadade balkonger

På grund av koldioxid som tränger igenom betongen så rostar armeringen och dess volym ökar vilket gör att balkongen kan spricka.

Renoveringsprocessen

Det första som ska göras vid en balkong renovering är att ta prover så att man säkerställer vilka skador som har skett.