Hur man renoverar en balkong

Nedan följer en snabb-guide om hur en balkong renovering går till. Notera att arbetet måste utföras av en professionell balkong hantverkare för att garantera hög kvalitet och hållbarhet. Ifall du vill utföra arbetet själv är det viktigt att tänka på alla säkerhetsanordningar, att göra arbetet med extrem precision och använda rekommenderade verktyg och medel.

Om du inte har tillgång till dessa verktyg och medel är det ofta billigare att anlita en hantverkare som redan har dessa införskaffade och även garanterar en balkong med upp till 50 års hållbarhet.

Knacka loss

Det första som bör göras när man vill renovera en balkong är att knacka loss alla lösa delar och möjligen även avlägsna betong av dålig kvalité.

Rengör från rost

För att förhindra framtida skador skall all rost som fastnat på järn tas bort. Även betongdelar som ligger gömda bakom järnstångar ska tas bort, så att inga som helst lösa bitar är kvar.

Rengör balkongen

För att jobbet ska kunnas göra bra är det viktigt att inget smuts eller damm hamnar emellan den gamla och nya betongen. Städa och rengör därför balkongen ytterst noggrant genom att spola med högtryckstvätt, borsta flitigt och blås sedan bort allt som är kvar med tryckluft.

Fukta ner balkongen

Innan balkongen börjar repareras är det viktigt att vattna den gamla balkongen så den hinner dra sig åt vatten, för att förhindra att den istället drar åt sig vatten när reparationen har påbörjats. På ytan ska det däremot inte finnas någon vatten kvar, utan vänta med reparationen tills allt vatten har blivit insuget av betongen.

Smörj armeringsjärn

Använd ett smörjningsmedel för att göra armeringsjärnen mer hållbara. Ifall denna åtgärd ej utförs kan hela lagningen bli värdelös.

Behandla det skadade området

Efter att armeringsjärnen blivit insmörjda, använd samma medel för att behandla ytan som är tänkt att lagas. Viktigt är att balkongen fortfarande måste vara fuktig när denna process utförs. Blanda till en betongblandning med de blandningar du valt att använda. För maximal hållbarhet bör större lagningar göras i flera etapper, vardera med ett djup om fem centimeter.

Eftervattna reparerade ytan

Beroende på vilket smörjningsmedel du använder kan det vara nödvändigt att eftervattna området. Ifall det är väldigt vindigt och luften håller hög temperatur bör området alltid eftervattnas, oavsett smörjningsmedel.

Övrigt

Ifall hela balkongen ska tätas kan det vara smart att borsta ett lager av valfri slamma på ovansidan och skydda ytan mot regn. Ifall balkongen som ska repareras har slitits väldigt mycket och har en bucklig yta så använd en speciell cementblandning för att förhindra en framtida korrision från att inträffa.