Vanliga balkongskador

De vanligaste skadorna mot balkonger är sprickor och avskalningar. Dessa sker främst vid balkongens kanter och det är inte ovanligt att en annars helt oskadad balkong har skadade kanter. Självklart kan även andra delar av balkongen ta stryk. Den vanligaste orsaken till att kanterna drabbas är för att räcket monteras på fel vis. Dess fästningar vid gjutningen placeras fel, vilket gör att när någon lutar sig mot räcket så slits kanterna successivt.

Även kan räcket skadas i form av att bli buckligt och obalanserat. Detta kan vara väldigt farligt, ifall en person lutar sig mot räcket och det ger vika. En annan vanlig skada är undersidan på balkongen. Här förekommer, likt resten på flera övriga delar på balkongen, rostfläckar och avskalningar. Dessa är ofta inte så akuta att reparera, men skall inte glömmas bort helt. Anledningen till att de uppstår är av bristande spikar eller att överkantsarmeringen korroderar, detta främst på enskitsbalkonger.

Det som bör repareras akut är ifall armeringen rostar eller om balkongen blivit urlakad, karbonatiserad alternativt sönderfrusen. Karbonatiserad betong får inte samma stabilitet av armeringen som var tänkt vid konstruktion, vilket minskar betongens bärförmåga. Vid dessa skadetyper kan balkongen totalt spricka inom snar framtid, och därmed rekommenderas att kontakta en balkong renoverings tjänst omgående.

Betongskador

De flesta balkongerna byggs av betong. Oavsett vilken ändamål betongen har så uppstår skador av liknande orsaker. Det vanligaste som sker för betong som ständigt är utomhus är att koldioxid tränger in och reagerar med betongen så att en kemisk reaktion skapas, så kallad karbonatisering.

Den nya betongen som skapas är inte nödvändigtvis dålig, men det som händer är att armeringen som är inuti betongen enkelt kan få rostskador, vilket i sin tur skadar betongen i sin helhet. Det som händer med rostskadad armering är att den ökar till storlek så att betongen som omringar armeringen tvingas tryckas utåt, och balkongen blir bucklig. Även är vanligt att det bildas sprickor där vatten kan ta sig igenom och frysa till.

Nedfryst vatten inuti betong ger upphov till inre frostsprängning. Dessa skador är extra farliga eftersom de inte är synliga för blotta ögat, samtidigt som hotar att betongen helt vittrar sönder. För att motbygga detta kan du använda ett luftporbildande medel, som gör att vattnet skjuts under på grund av luftporer när det är på väg att frysa.

För att stoppa koldioxid från att ta sig in genom betongen används impregnering samt karbonatiseringshämnade ämnen. I allmänhet ger ett bättre täckskikt bättre skydd mot frostsprängning. Balkonger som byggdes för ett par decennier sen, har ofta salter som är tänkta att agera som frostskydd. Tyvärr fungerar denna teknik ingen vidare, eftersom salterna ger upphov till kloridbildning i betongen. Detta skadar balkongen, och normalt rekommenderas en kloridanalys för att säkerställa ifall en skada kommer ske snart.