Balkongtyper

Det finns en mängd olika balkongtyper. De vanligaste är infällda-, konsolande- och stålramsbalkonger. Alla dessa balkongtyper kan vara en enskikt- eller tvåskikt. Även finns det kungs-, kron- och franska balkonger. Med enskikt/tvåskiktsbalkong menas en balkong där man placerat en dropplåt och lager tätskikt mellan ovansidans konstruktion och överbetongen. Vanliga skador för dessa balkongtyper är att det dåliga täckskiktet ger karbonseringsskador i kanterna eller att armeringen rostar.

En kungsbalkong sträcker sig över flera rum, ibland hela lägenheten och är alltid på högsta våningen. Kronbalkongen är oval eller cirkulär med en dörr in. En fransk balkong är av den minimalistiska typen med enbart ett räcke utanför balkongdörren som öppnas inåt mot rummet.

Med infälld balkong menas en triangulär balkong som uppbärs av armering. En konsolande balkong har ingjuten armering mot bjälklaget och stålramsbalkonger lyfts av en stålram som är monterad mot huset. Generellt för stålramsbalkonger är att deras balkar väldigt lätt rostar.

Provtagning

Möjligen har du märkt att din balkong har blivit skadad. Innan en reparation påbörjas behövs det däremot göra en del prover, för att se om det bara är en ytlig skada, eller ifall det är någonting från insidan som kan göra att hela balkongen skadas i framtiden.

Kontroll av karbonatiseringsdjup, betongskikt och kloranalys är de vanligaste proven som tas. Här man vill få reda på betongens kvalité samt klorid- och salthalt. När problemet har säkerställts finns vanligen tre lösningar. Liten lagning av den skadade ytan, följt av karbonatiseringsfördröjande- och impregneringsmedel. En medelstor lagning av kanter samt överskikt, även här med hållbarhetsmedlen. Komplett lagning med total omgjutning.