Riktlinjer för balkong renovering

Viktigt vid lagning är att all betong av dålig kvalité tas bort. Bara den minsta lilla kvarlämnad av dålig betong gör att resten av betongen på balkongen slits ännu snabbare. Att snåla på betongmaterial är därmed väldigt dumsnålt. För att avgöra ifall betongen är duglig eller inte används en betongindikatorvätska, som är speciellt framtagen för att urskilja en viss betongkvalité.

Vid kanter och hörn är det viktigt att betongytan är rät, så att smuts får svårare att fastna samtidigt som hörnen på botten ska vara rundade, så att skalvningar inte uppkommer. Om det ska ett utbyte av dåligt betong mot bättre betong, är det viktigt att ytan där det dåliga betongen tidigare har suttit tvättas rent noggrant. Detta för att förhindra att damm, smuts och andra partiklar fastnar emellan. Förslagsvis rengörs ytan med att första högtryckstvätta, sedan borsta och skrubba, för att till sist använda oljefri tryckluft för att blåsa rent ytan.

Ifall armering- och räckesfästningar på något vis har blivit rostiga måste alla rost noggrant tas bort. Efter att alla dessa åtgärder har gjort är det essentiellt att själva jobbet med att fästa ny betong över den gamla görs på rätt sätt. Vidhäftningen måste följa högsta standard så att lagningen inte lossnar, och balkongen blir i ett ännu sämre skick än vad den var innan.

När behövs balkongen lagas?

Så fort en balkong börjar vittra så är det dags att laga. Detta kan vara ett ekonomiskt hinder, eftersom man helst väntar tills det verkligen behövs. Faktum är däremot att när en balkong en gång börjat vittra så ökar skadeprocessen exponentiellt och lagningskostnaderna kommer bli mycket högre om man väntar för länge.

En korrekt utförd mindre, plånboksvänlig lagning gör därmed att stora, kostsamma lagningar i framtiden kan undvikas. Ett tips är att använda koldioxidspärrande färg, vilket precis enligt namnet gör att koldioxid inte kan ta sig inn i balkongens inre och ge upphov till vittring. Det kostar ett par hundralappar extra och kan bli en eller två arbetstimmar extra, men ger också balkongen en längre hållbarhetstid.