Vad är en stålramsbalkong?

I motsats till en fribärande balkong så har en stålramsbalkong en stålram som bär upp den. Denna stålram är oftast fäst till husets valv. Beroende på djupet i valvet så påverkas stabiliteten.

I allmänhet är stålramsbalkonger antika i dagens samhälle. De flesta fastigheter som byggts senaste 50 åren har inte använt stålramsbalkonger.

En stålramsbalkong är högt utsatt för rostangrepp eftersom att stålet sällan är täckt eller behandlat mot rost. Vid renovering kan det vara smart att helt bila ned balkongen och undersöka stålets kvalitet, ifall det behövs komplett bytas ut eller om det kan fortsätta användas.

Inte bara stålramarna rostar utan även balkarna. Detta på grund av att man använder en dropplåt, vilket är ett rostbart material. De absolut flesta stålramsbalkonger är gjutna i 2-skikt där det första skiktet är i balkens överkant och det undre är gjort av dropplåtar med en tätskiktsmatta och betongöveryta.

Stålramsbalkonger kan även skadas av korrosionsangrepp vilket leder till att balkarna inuti betongen börjar rosta, vilket gör att deras volym ökar och så småningom uppstår sprickor, vilket i värsta fall kan leda till att stålramen helt kollapsar.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *